InsomniaI can't sleep I'm grinding my teeth
This is worse than anything
Worse than any bad dream
And I know, there's something
really wrong

I can't beat these symptoms in me
I can't shake the ailment
Always gets the best of me
And I know, there's something
really wrong in me

Is it just the thoughts in my head
Is it just the thoughts in my head
Where I've been where I'm going
Where I'm at
Where I've been, where I'm going

Insomnia, can't sleep, well I guess I can't
Insomnia, can't stress,
'Cause my life's a mess
Insomnia, I can't take it
It tears me up and always ruins my day

I can't see, these visions in me
I can't shake the ailment
Always gets the best of me
And I know, there's something
really wrong in me
[CHORUS]

Tick tock goes the clock, should I get up -
Get a glass of water
Oh no, now I'm gonna pace the floor
In, out, in I go
Oh no, now I think I gotta check my head

What is this now
What is this in me
What is this now
Ailing me

What have they prescribed me
These pills will kill for sure

Insomnia, can't sleep, well I guess I can't
Insomnia, can't stress,
'Cause my life's a mess
Insomnia, I can't take it
It tears me up and always ruins my dayCaptcha
Widget
Liedje Boiler Room Insomnia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Insomniamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Boiler Room Insomnia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Insomnia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.