11 O'Clock Tick TockIt's cold outside
It gets so hot in here
The boys and girls collide
To the music in my ear

I hear the children crying
And I know it's time to go
I hear the children crying
Take me home

A painted face
And I know we haven't long
We thought that we had the answers
It was the questions we had wrong

I hear the children crying
And I know it's time to go
I hear the children crying
Take me home

Say so, say so
Say so, say soCaptcha
Widget
Liedje Bono 11 O'Clock Tick Tock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 11 O'Clock Tick Tockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bono 11 O'Clock Tick Tock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 11 O'Clock Tick Tock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.