All I Want Is You


You say you want diamonds on a ring of gold
You say you want your story to remain untold
All the promises we make
From the cradle to the grave
When all I want is you

You say you'll give me a highway with no-one on it
Treasure, just to look upon it
All the riches in the night

You say you'll give me eyes in the moon of blindness
A river in a time of dryness
A harbour in the tempest
All the promises we make, from the cradle to the grave
When all I need is you

You say you want your love to work out right
To last with me through the night

You say you want diamonds on a ring of gold
Your story to remain untold
Your love not to grow cold
All the promises we break, from the cradle to the grave
When all I want is youCaptcha
Liedje Bono All I Want Is You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Want Is Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bono All I Want Is You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Want Is You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.