Another Time, Another Place


Bright morning lights
Wipe the sleep
From another day's eye
Turn away from the wall
And there's nothing at all
Being naked and afraid
In the open space of my bed

I'll be with you now
I'll be with you now
I'll be with you now
We lie on a cloud, we lie

Just as I am
I awoke with a tear on my tongue
I awoke with a feeling of never before
In my sleep, I discovered the one
But she left with the morning sun

I'll be with you now
I'll be with you now
I'll be with you now
We lie on a cloud, we lie

Another time, another place
We lie
Another time, another place
We lie
Another time, another place
We lie
Your time, your placeCaptcha
Liedje Bono Another Time, Another Place is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Time, Another Placemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bono Another Time, Another Place downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another Time, Another Place in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.