Children Of The RevolutionWell you can bump and grind
If it's good for your mind
Well you can twist and shout
Let it all hang out

But you won't fool the children of the revolution
No you won't fool the children of the revolution
No no no

Well you can tear a plane
In the falling rain
I drive a Rolls Royce
'Cos it's good for my voiceCaptcha
Liedje Bono Children Of The Revolution is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Children Of The Revolutionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bono Children Of The Revolution downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Children Of The Revolution in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.