Songtekst van Book Of Love: Pretty Boys And Pretty Girls (Single Version)

Pretty Boys And Pretty Girls (Single Version)


When I'm alone
And you're away
I just close my eyes
And I drift away

Your warm body
Is what I'm without
I just close my eyes
And I dream about

Pretty boys and pretty girls
Pretty boys and pretty girls
(When I'm without)
Pretty boys
(I dream about)
Pretty girls

Strangers in the night
Exchanging glances
But sex is dangerous
I don't take my chances

The boys I meet
Say I look lonely
But I just walk on by
Because they're only

Pretty boys and pretty girls
Pretty boys and pretty girls
Pretty boys and pretty girls
(When I'm without)
Pretty boys
(I dream about)
Pretty girls

In this day and age
In a city full of fear
With you by my side
Together we can show we care

Spreading joy
To the world
To every boy
And every girl

Pretty boys and pretty girls
Pretty boys and pretty girls
(What will we show?)
Spreading joy
(Where will it go?)
To the world

(What will we show?)
Every boy
(Where will it go?)
Every girl

Pretty boys and pretty girls
Pretty boys and pretty girlsCaptcha
Liedje Book Of Love Pretty Boys And Pretty Girls (Single Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pretty Boys And Pretty Girls (Single Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Book Of Love Pretty Boys And Pretty Girls (Single Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pretty Boys And Pretty Girls (Single Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.