Dead Code


Life has bled my senses
Ripped up the peace inside
I touch the coming darkness
Wounds gasping open wide

Too real to close the case
The drone goes on and on
Heralding the end
But I hold out to save myself

The code seems dead inside
Watching my every step
Alone I fight tonight

Seconds flashing by
Now insight's making way
As minutes waste it self
On hours Of these days

The code seems dead inside
Watching my every step
Alone I fight tonight

Prepare to face it, prepare to fight
Nothing's that blissful can be constant in our life
Nothing is sacred, nothing is safe
Things that make us stronger can just crush us any dayCaptcha
Liedje Born From Pain Dead Code is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Codemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Born From Pain Dead Code downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Code in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.