Cherokee Boogie


Well a Cherokee chief as he dances along
He does an Indian boogie to a white man's song
Singin' hey-ho-a-lina (hey-ho-a-lina) hey-ho-a-lina (hey-ho-a-lina)
A well a hey-ho-a-lina wup-wup a-wittena-yea

Well he dances over here and he dances over there
And he keeps on a dancin' everywhere
Singin' hey-ho-a-lina
[ guitar ]
Well he dances on the hill and he dances on the rock
But he keeps on shakin' that tomohawk
Singin' hey-ho-a-lina

Well he sings to the hills and he sings to the clouds
And he keeps on singin' so big and proud
A now hey-ho-a-lina

Well he's a Cherokee cheif as a you might know
And he keeps on sittin' singing nuven-yo
A now hey-ho-a-lina

Well a Cherokee chief as he dances along
He does an Indian boogie to a white man's song
Singin' hey-ho-a-linaCaptcha
Liedje Br5-49 Cherokee Boogie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cherokee Boogiemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Br5-49 Cherokee Boogie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cherokee Boogie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.