Fire Makes The House Grow


choked up and stupid
I juggled jokes
And tripped on your toes
thought you laughed
at a longshot
lined in rows of roses

ten seconds
and a glance
are yours
in the glass
I pour slow

Hey honey hold me
(I'm a baby
slow and steady
I'm an immobile mobile)

I've found a new way
to manipulate fire
fire
it makes the house grow

Hey honey hold me
(I'm a baby)Captcha
Liedje Braid Fire Makes The House Grow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fire Makes The House Growmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Braid Fire Makes The House Grow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fire Makes The House Grow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.