Songtekst van Brantley Gilbert: Bending The Rules And Breaking The Law

Bending The Rules And Breaking The Law


Growing up I was always mama's angel
Never new I'd ever fall from grace
I was taught to walk the cotton road of trouble
But I ran with a crowd that was bound to change my ways

I was proud to be in the bad news crowd
The one my mama warned me about
The closest thing to hell she'd ever raised
But when I look back on those days I knew I'd never change a thing
I made mistakes that paved the way to the man I am today
I had all and I had a ball bending the rules and breaking the law

We were bad about sneaking out and shooting road signs
Throwing eggs and rollin every yard in town
Yeah my claim to fame was a babe Ruth swing on a mailbox
Yeah the police just love driving me around

Cause I was proud to be in the bad news crowd
The one my mama warned me about
The closest thing to hell she'd ever raised
But when I look back on those days I knew I'd never change a thing
I made mistakes that paved the way to the man I am today
I had all and we had a ball bending the rules and breaking the law

Yeah you learn to walk away when you talk
The DUI means SOL
Respect was earned
You live and learn to pray
You learn to pray

We was proud to be in the bad news crowd
The one our mamas warned us about
The closest thing to hell we'd ever raised
But when I look back on those days I knew we'd never change a thing
Made mistakes that paved the way for the men we are today
We had it all and we had a ball
Bending the rules and breaking the lawCaptcha
Widget
Liedje Brantley Gilbert Bending The Rules And Breaking The Law is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bending The Rules And Breaking The Lawmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brantley Gilbert Bending The Rules And Breaking The Law downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bending The Rules And Breaking The Law in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.