Titan


Behind what I know and see
A darkness that will spy on me
Eclipsed in this trajectory
A cancer that is eating me

Destroy
Divide
The dark
Inside

In between the molecules is cold
No light for shaking fingers to ever have their hold
And I'm afraid I'll never see the light
The blind are following in sightless plight

Titans looming over me
Giants that are crushing meCaptcha
Widget
Liedje Brave Saint Saturn Titan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Titanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brave Saint Saturn Titan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Titan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.