Baby I'm-A Want You


Baby, I'm-a want you
Baby, I'm-a need you
You the only one I care enough to hurt about
Maybe I'm-a crazy
But I just can't live without

Your lovin' and affection
Givin' me direction
Like a guiding light to help me through a darkest hour
Lately I'm a-prayin'
That you'll always be a-stayin' beside me

Used to be my life was just emotions passing by
Feeling all the while and never really knowing why

Lately I'm a-prayin'
That you'll always be a-stayin' beside me

Used to be my life was just emotions passing by
Then you came along and made me laugh
And made me cry
You taught me why

Baby, I'm-a want you
Baby, I'm-a need you

Oh, it took so long to find you, baby

Baby, I'm-a want you
Baby, I'm-a need youCaptcha
Widget
Liedje Bread Baby I'm-A Want You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby I'm-A Want Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bread Baby I'm-A Want You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby I'm-A Want You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.