Cannonball


Check check check
One two

Spitting in a wishing well
Blown to hell crash
I'm the last splash

I know you little libertine
I know you're a real coocoo

Want you coocoo cannonball
Want you coocoo cannonball
In the shade, in the shade
In the shade, in the shade

I know you little libertine
I know you're a cannonball

I'll be your whatever you want
The bong in this reggae song

In the shade, in the shade
Want you coocoo cannonball
Want you coocoo cannonball

Spitting in a wishing well
Blown to hell
Crash
I'm the last splash

I'll be your whatever you want
The bong in this reggae song

Want you coocoo cannonball
Want you coocoo cannonball
In the shade, in the shade
In the shade, in the shadeCaptcha
Widget
Liedje Breeders Cannonball is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cannonballmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders Cannonball downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cannonball in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.