Feel The Light


Today today you wanna run away now
You brake to keep it together, love
Love is all you need, you're a queen but you'll never
Know it

Life has come and lift you blinded
Stole your smile, lift you crying
It's not your fault, shame is all you've got now

[Chorus]

Your heart is tangled up in silence
It's time to let go
And feel the light (feel the light)
I know it's easier to hide
But you gotta let go
And feel the light, let go and feel the light

Be brave, brave the waters all around you
I'll stay I'll keep you from sinking down
(Love) Love is on your side, it's stronger then you'll
Ever know

So many years of quiet
Building up like a fire inside
Feeling like you gotta let it out now
Just let it out

[Chorus]

Your heart is tangled up in silence
It's time to let go
And feel the light (find the light)
I know it's easier to hide
But you gotta let go
And feel the light let go and feel the light

How did you get here
Your locked inside of all this fear
Inside your crying out
Your minds at war
Get out, get out and live for more
There's so much more
Live for more

[Chorus]

Your heart is tangled up in silence
It's time to let go
And feel the light (feel the light)
I know it's easier to hide
But you gotta let go
And feel the light, let go and feel the light

Brave, brave waters all around you
I'll stay, I'll keep you from sinking downCaptcha
Liedje Britt Nicole Feel The Light is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feel The Lightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Feel The Light downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feel The Light in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.