Glow


Illuminating lights under my skin
Radiation so intoxicating burning within
Feel the heat slowly rising
The beat that's hypnotizing
A wonder can you feel it

Fire that's so contagious
It's taking over me
And you can't stop it

Oh, oh
Turn the lights down so we can
Glow, glow
Watch us come alive
We're gonna
Show you something real
Like a city on a hill
Oh, oh
We're gonna glow

They see us coming from miles away
There's no hiding, no denying,
Cause were not ashamed
With our hands up in the air
Boys and girls they start to stare
It's a wonder, can you feel it

We will not be silent
Wont hide it
The time is now
And you can't stop it

Oh, oh
Turn the lights down so we can
Glow, glow
Watch us come alive
We're gonna
Show you something real
Like a city on a hill
Oh, oh
We're gonna glow

Oh, oh, here we go
Welcome to the show
Lights shining, so blinding
From our head to our toes
When this room blacks out
You know we will stand out
So come on, oh
Were gonna glow!

They see us coming from miles away
There's no hiding, no denying,
Cause were not ashamed
With our hands up in the air
Boys and girls they start to stare
It's a wonder, can you feel it

Oh, oh here we go
Like a shooting star
We'll l-l-l-light up your heart

They see us coming from miles away
There's no hiding, no denying,
Cause were not ashamed
With our hands up in the air
Boys and girls they start to stare
It's a wonder, can you feel itCaptcha
Widget
Liedje Britt Nicole Glow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Glow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.