Gold


You were walking on the moon,
Now you feeling low.
What they said wasn't true,
You're beautiful.
Sticks and stones break your bones,
I know what you're feeling.
Words like those,
won't steal your glow,
You're one in a million.

This, this is for all the girls,
boys all over the world.
Whatever you been told,
You're worth more than gold.
So hold your head up high,
It's your time to shine.
From the inside out it shows,
You're worth more than gold.

You're worth more than gold.

Everybody keeps score,
Afraid you're gonna loose.
Just ignore,
They don't know the real you.
All the rain in the sky,
cant put out your fire.
Of all the stars out tonight,
You shine brighter.

This, this is for all the girls,
boys all over the world.
Whatever you been told,
You're worth more than gold.
So hold your head up high,
It's your time to shine.
From the inside out it shows,
You're worth more than gold.

So don't let anybody tell you that you're not loved.
And don't let anybody tell you that you're not enough.
Yeah, there are days when we all feel like we're messed up.
But that truth is that we're all diamonds in the rough.

So don't be ashamed to wear you're crown
You're a king, You're a queen inside and out,
You glow like the moon, you shine like the sun.
This goes to you, whever you are!

This, this is for all the girls,
boys all over the world.
Whatever you been told,
You're worth more than gold.
So hold your head up high,
It's your time to shine.
From the inside out it shows,
You're worth more than gold.

So, don't be ashamed to wear your crown,
You're a king, You're a queen, iside and out.Captcha
Widget
Liedje Britt Nicole Gold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Gold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.