Good Day


oh oh oh oh, oh oh oh oh
Why can't you just leave me alone?
Just when I thought you were gone
You threw it up in my face
Why can't you accept that I made a mistake?
Let it, let it go
Let it, let it go

[CHORUS]

You never let me free
You're like a ball and chain
Take a piece of me and never hesitate
Like gravity you bring me down
And I'm not gonna take it, not gonna take it
Feel it, I can feel it, I won't take it, I can feel it
oh oh oh oh, yeah yeah yeah yeah
It's a good day, to bid you good day

Will you ever let me walk away?
You keep reminding me of yesterday
You're so stuck on bringing me down
You should know by now that I'm not sticking around
Let it, let it go
Let it, let it go

[CHORUS]

Gotta let, gotta let, gotta let this go
Gotta let, gotta let, gotta let it go
Gotta let me go
'Cause I'm not gonna take it, not gonna
You never let me free
You're like a ball and chain
Take a piece of me and never hesitate
Like gravity you bring me down
And I'm not gonna take it, not gonna take it
It's a good day
Goodbye lies, lame stories
Out my face, out the way, I'm warning
You manipulate, complicate, don't ignore me
It's a good day, to bid you good day
It's a good day
Goodbye lies, lame stories
Out my face, out my way, I'm warning
You manipulate, complicate, don't ignore me
It's a good day, to bid you good day

So say goodbye, don't try hello
It's past the time for you to go
I'm happy now that you're out the way
Can't believe, I played your sorry games
I've let you go, it's such a good feelin'
And I won't be seeing you again
It's a good day, to bid you good dayCaptcha
Widget
Liedje Britt Nicole Good Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Good Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.