Hanging On


You see my anxious heart,
You see what I am feeling,
And when I fall apart,
You were there to hold me,
How great your love for me,
Now I see what you're thinking,
You say I'm beautiful,
Your voice is my healing,
Without You I just can't get by,
So I'm

Hanging on to every word you speak,
Cause It's all that I need,
Hanging on to every word you say,
To light up my way,
Even every little whisper, I'm
Hanging on as if it were my life,
I'm hanging on,

And when the darkness falls,
I can't see what's before me,
Your voice is like the dawn
Always there to guide me,
Without you I just can't get by,

So I'm Hanging on to every word you speak,
Cause it's all that I need,
Hanging on to every word you say,
To light up my way,
Even every little whisper,
Hanging as if it were my life,
I'm hanging on,
You know me better than I know myself,
Better than anybody else,
You love is soundinlike a ringing bell,
I won't let go,
Oh, oh, oh, oh, oh
Lalalalala,
Oh, oh, oh, oh
Lalalalala,
Hanging on to every word you speak,
Cause it's all that I need,
Hanging on to every word you say,
To light up my way,
Even every little whisper,
Hanging as if it were my life
I'm hanging on,
Hanging on to every word you speak,
Cause it's all that I need,
Hanging on to every word you say,
To light up my way,
Even every little whisper,
Hanging on as if it were my life,
I'm hanging on,
Oh, oh, oh, oh,
Lalalalala,
Oh, oh, oh, oh,
LalalalalalalaCaptcha
Liedje Britt Nicole Hanging On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hanging Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Hanging On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hanging On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.