Indestructable


You think you know it all
Just wait and see how you got it (got it) wrong
The days are dead and gone
Where you can push and pull me along
No, no more

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destroy me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control

Chorus:
You say I'm breaking again
This time I won't even bend
Not giving in
I'm indestructible
You say you're under my skin
I'm not even listening
You'll never win
I'm indestructible

Try to ruin everything
But I'm not letting you get to (get to) me (get to me, oh no)
Here's what I guarantee
Eventually you'll be weakening (you're weakening)

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destroy me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control (no! )

(Chorus)

Here we go
Look in my eyes
Here we go
I'm not afraid to fight
Come a little closer and see what's keeping me alive
Give it up
Without a doubt
Give it up
You're going down
Don't you see that you can't mess with me?

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destroy me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destory me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control (no! )

(Chorus x2)

(Indestructible)Captcha
Widget
Liedje Britt Nicole Indestructable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Indestructablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britt Nicole Indestructable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Indestructable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.