Leave Me Alone


Love is a two way street now
and two people got to know where to meet each other
the fast lane is a dead man's game
do you really want to be enveloped in pain now baby
let me tell you

(chorus)
Why don't you, why don't you, why don't you
why don't you just leave me alone, leave me alone

The wnderlust don't go with trust
you're sitting down smoking saying don't worry about a thing
your silly games just drive me insane
and I really don't care about taking the blame
let me tell you now

(chorus)
Why don't you, why don't you, why don't you
why don't you just leave me alone

Leave me alone
I've loved, I've hated there's so much time that's been wasted
through the days, through the nights
the crazy telephone fights

(chorus)
Why don't you, why don't you, why don't you
Why don't you just leave me alone, leave me aloneCaptcha
Widget
Liedje Bros Leave Me Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Leave Me Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bros Leave Me Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Leave Me Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.