Money


Materialistic girl
There used to be a time
When we would share
Everything we ever hade together
But then you met a man
Who had so much more than I
I'm gonna tell you what he had

(CHORUS)

He had the money to put the diamonds on your rings
Money to put the furs on your back (YUK!!)
Money to give you everything
Everything you never had with me
Materialistic girl don't do it to me girl

I always said material things
Should not rule our lives
But you cant get enough
I'm giving you an exemption
So you can take the milk and honey
Is this the meaning of love

(CHORUS)

But did you have nothing
Nothing with me
So its time
So set this love free

(CHORUS)

Money you never know
Might have had it one day girl
Money you never know, we might have been together
Money but did you go thru lovin another
Rough with the smooth rough with the smooth

Don't let money control your feelings

Materialistic girlCaptcha
Widget
Liedje Bros Money is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moneymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bros Money downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Money in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.