Big Legged Woman


Big legged woman now, where have you been?
I ain't had no lovin' now since God knows when
Aah big legged woman tell me where have you been
I ain't had no lovin' yeah since God knows when

Big legged woman now put on your negligee
I wanna find out what you got that's getting me
Aah big legged woman please put on your negligee
I just wanna find out what you got that's killin' me

All my life big legged women's all I crave
I believe to my soul they gonna carry me to my grave
All my life big legged women's all I crave
I believe to my soul they gonna carry me to my grave

When I was kid going to school
'T was a big legged woman made me break mama's rule
Oh when I was kid goin' to the public school
It was a big legged teacher made me break my mama's rule

You got a big legged woman boys, pin 'r to your side
She holds up her thumb now, I'm bound to let her ride
You got a big legged woman, please pin her to your side
Now she holds up her thumb, I'm bound to let her ride







Captcha
Widget
Liedje Brownie McGhee Big Legged Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Legged Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brownie McGhee Big Legged Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Legged Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.