Born For Bad Luck


Boys I'm most done travellin', Lord I'm at my journey's end
B'lieve I'm most done travellin', Lord at my journey's end
Well I been lookin' for me a good partner, bad luck is my best friend

Lord I was born for bad luck, bad luck is everything I see
I was born for bad luck, bad luck is everything I see
Well I wonder why, bad luck keeps on follow me

There was thirteen children in my family, I was the last one born
Thirteen children in our family, I was the last one born
I was born on bad luck Friday, lord on the thirtheenth morn'

Play it Jim

Bad luck is just like my shadow, follow me everywhere I go
Bad luck is just like my shadow, follow me everywhere I go
Till they follow me one time, back to my best gal's doorCaptcha
Widget
Liedje Brownie McGhee Born For Bad Luck is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Born For Bad Luckmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brownie McGhee Born For Bad Luck downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Born For Bad Luck in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.