Songtekst van Brownie McGhee: Death of Blind Boy Fuller

Death of Blind Boy Fuller


He's gone, Blind Boy Fuller's gone away
He's gone, Blind Boy Fuller's gone away
Well he heard a voice calling, and he knew he could not stay
Well he called me to his bedside one morning, and the clock was strikin' four
Called me to his bedside one morning, and the clock was strikin' four
Brownie take my guitar and carry my business on, I won't stay here no more
Blind Boy had a million friends, north, east, south and west
Blind Boy had a million friends, north, east, south and west
Well you know it's hard to tell, which place he was loved the best
Well all you women of Blind Boy's, how do you want your lovin' done?
All of you women of Blind Boy's, how do you want your lovin' done?
I'll do my best, I'll do my best, to carry Blind Boy's business on
Goodbye Blind Boy!

[From the unissued take:]
He's gone, Blind Boy Fuller's gone away
He's gone, Blind Boy Fuller's gone away
Well he heard a voice calling, and he knew he could not stay
Well he called me to his bedside, and the clock was strikin' four
Yeah he called me to his bedside, and the clock was strikin' four
Brownie take my guitar, carry my business on, Blind Boy won't be here no more
Blind Boy had a million friends, east, north, south and west
Blind Boy had a million friends, east, north, south and west
Well you know that it's hard to tell, which place he was loved the best
(spoken:)
Moan
Blind Boy was my best friend,
Now I declare he's gone
Well I heard he had a million women friends, how I wonder how they want their lovin' done
Blind Boy had a million women friends, wonder how they want their lovin' done
WellCaptcha
Liedje Brownie McGhee Death of Blind Boy Fuller is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Death of Blind Boy Fullermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brownie McGhee Death of Blind Boy Fuller downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Death of Blind Boy Fuller in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.