Don't Mistreat Me


Don't mistreat me, mama
When you know you doin' wrong yourself
Don't mistreat me, baby
When you know you're doin' wrong yourself
Well, you ain't doin' nothin'
But drivin' me right to somebody else

How can I love you woman
When you always gone
You expect for me to do right
When you always doin' wrong

Don't mistreat me, mama
When you know you doin' wrong yourself
Don't mistreat me, baby
When you know you're doin' wrong yourself
Well, you ain't doin' nothin'
But drivin' me right to somebody else

I asked her where she been
She said, "Sonny that ain't a rule"
She looked me dead in my face
"None of your business, fool"

Don't mistreat me, mama
When you know you doin' wrong yourself
Don't mistreat me, baby
When you know you're doin' wrong yourself
Well, you ain't doin' nothin'
But drivin' me right to somebody else

You know I love you woman
You can bet your life it's true
I want you to love me little girl
That all I want from you

Don't mistreat me, mama
When you know you doin' wrong yourself
Don't mistreat me, baby
When you know you're doin' wrong yourself
Well, you ain't doin' nothin'
But drivin' me right to somebody else

Don't get mad little girl
'Cause a' the things I'm sayin' to you
I want you to realize woman
You know you got some troubles, too

Don't mistreat me, mama
When you know you doin' wrong yourself
Don't mistreat me, baby
When you know you're doin' wrong yourself
Well, you ain't doin' nothin'
But drivin' me right to somebody elseCaptcha
Liedje Brownie McGhee Don't Mistreat Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Mistreat Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brownie McGhee Don't Mistreat Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Mistreat Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.