Songtekst van Brownie McGhee: Money Spending Woman

Money Spending Woman


She's a money spending mama, don't you know, man don't you know
She's a money spending mama, don't you know, man don't you know
She's a money spending mama, don't want to see that gal no more

Well I give her fifty dollars, now honey go down and pay my bills
She come back and said Now Brownie, I need twenty more dollar as well
She's a money spending mama, don't you know, man don't you know
She's a money spending mama, don't want to see that gal no more

She said now listen here now Brownie, I wanna tell you something if you please
But I need some more money, but I'm not goin' get on my bended knees
She's a money spending mama, don't you know, man don't you know
She's a money spending mama, don't want to see that gal no more

Play it boy!

Well I carried this girl down to a big joint, I wanna show this girl a nice time
I had twenty-five dollar when I enter, when I left I did not have one dime
She's a money spending mama, don't you know, boy don't you know
Yes she's a money spending mama, don't want to see that gal no more

She said now daddy money was made to spend, I wanna give it in circulation
Now if you can spare me twenty-five more dollars, I take care of the situation
She's a money spending mama, don't you know, man don't you knowCaptcha
Liedje Brownie McGhee Money Spending Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Money Spending Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brownie McGhee Money Spending Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Money Spending Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.