Wild Frontier


Here I am I'm in a gaseous haze
Ten lanes and tall boys
Going both ways
El dorado riding on the fringe
Aztec princess take revenge
This ain't my style, this ain't my home
I'm going where it's safe to roam

Take me all the way back
To the wild frontier
Well I'm counting the miles
Seeing her smile
In the wild frontier

Electric sun, electric hair
Leather skin , leather underwear
She said "Hey
I'm getting in the biz
Come on over
I'll show you where some action is"
This ain't my style, this ain't my home
I'm going where it's safe to roam

Take me all the way back
To the wild frontier
Well I'm counting the miles
Seeing her smile
In the wild frontierCaptcha
Liedje Bruce Hornsby Wild Frontier is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Frontiermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruce Hornsby Wild Frontier downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Frontier in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.