First Love


CAguiling
VERSE 1:
Girl it felt
like I had you in my arms
well maybe I did or maybe
I'm just thinking about you
I guess it's cause
you're the first I've ever had
And I can't forget you now
Boy, I cant forget you
HOOK:
You're my first love
You're the only one
I've ever loved
~repeat~
VERSE 1:
The first time that I saw you
you had a flower
pinned in your hair
you had such a pretty face
and a smile
that was always there
well this was my first love
and maybe it was yours
it doesn't really matter now
Boy just wanna let you know
HOOK:
I'll never forget
the first time I saw you
you had the sweetest smile
(the sweetest smile)
and all I could think of
was how I could make you
my guy
(make you mine, my first love)
HOOK:
You're my first love
(boy you have my heart)
you're the only one
I've ever loved
(to kiss to touch to hold you close)
You're my first love
(my first love)
you're the only one
I've ever loved
~repeat~Captcha
Liedje Buffy First Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied First Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buffy First Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje First Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.