Gypsy Woman


The winds are blowing every morning
Just to do your hair now
Cause she cares you all

Her day oh wouldn't be right
Without her make up
She's never had a make up

She's just like you and me
But she's homeless,
She's homeless
As she stands there singing for money

Dadaida
Dadadida

In my sleep I see her begging
Reaching police
Although her body is not mine
I ask now I do (now I do)
She's just like you and me
But she's homeless, she's homeless
As she stands there singing for moneyCaptcha
Widget
Liedje Buffy Gypsy Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gypsy Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buffy Gypsy Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gypsy Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.