Flute Song


Make up to segregate
What I think you talk about too much
Say words to fill some space
Makes mistakes rerun around too much

I think that you're afraid
Displaying better thoughts could blame you happy
What a shame

Made up binding wrists to bed posts
Armored self-esteems play midnight hosts

Comforts resting blanket despair
Whirlwinds serve you circles once againCaptcha
Widget
Liedje Bugs In Amber Flute Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flute Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bugs In Amber Flute Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flute Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.