Final


Yendo hacia el cadalso de mis d?as con un inmenso animal en mis hombros voy
inventando un final para escaparme de ti Y por no decirte lo que debiera
voy inventando un final para escaparme de vos Una noche te perd? ped?
cerveza veneno brinde por ti y en cada trago se fueron las cosas que no pude
decir; las cosas que no supe decirCaptcha
Widget
Liedje Buitres Final is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Finalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buitres Final downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Final in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.