Blind TrialHey!
Who broke in and kicked me out, here, into heavy weather?
This screen hangs a sign in black and white, but doesn't
make it better
"Sometimes, very often, all the time"
No: "never, almost never"
This thorn in my side?
It's blind trial time:
Wheels slow, perpetually spinning
All the locks are broken now, and I know it's an inside
jo
Much better now, I'm hollowed out, I'm stepping out

But this motion isn't action
This thorn in my side?
It's blind trial time:
Wheels slow, perpetually spinning
This drug was never approved, but this trial is They give
the placebo to you, maybe you'll live This thorn in my
side?
It's blind trial time:
Wheels slow, perpetually spinning 'round and spinning
'round and spinning around in my grave, againCaptcha
Widget
Liedje Burning Airlines Blind Trial is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blind Trialmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Burning Airlines Blind Trial downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blind Trial in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.