The Deluxe War Babyhaven't we got some place else to be?
cash in our collective memories
they go cheap

the lines are open
testing 1, 2, 3
but disconnection's still our sweetest dream

like it's free

exit, please

call it love with a new face
and new guts, a growth industry
'cause we're all headed west
whatever we think we believe

never have i felt so well-policed
why should i be anything but pleased?

sit down

now the best you can be
is the beast that they don't want to see
but you'll never get over
you're greasing the adding machine
surveilled and serene
they hype satisfaction
until you forget where you've been
and we're all headed west
whatever we think we believe in

call it love with a new face
and new guts, a growth industry
but you'll never get over
you're greasing the adding machine
surveilled and serene
they hype satisfaction
until you forget where you've been
the exploded view shows that
there's nothing cementing the seamsCaptcha
Widget
Liedje Burning Airlines The Deluxe War Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Deluxe War Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Burning Airlines The Deluxe War Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Deluxe War Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.