Late Night Sauna


Saw you sittin in the corner
Something crossed my mind
And i couldnt hide
A feeling deep inside
Brain starts tickin
Then i saw what u were thinkin
Girl u read my mind
And by this time
A knock was on the door

Girl can u feel this chemistry
Look into my eyes
Feels like heaven trapped between your thighs
Most importantly the stamena and energy
Will make this last all nite
Windows steamed up
No one can see in
Gotta sweat it up
Gotta suck it in
Most importantly the stamina and energy
Will make this last all nite

Late nite sauna
Late nite sauna

Here comes ur sister
Shes kinda cute
So i persist her
I unlock the door
Cos i wanted more
She said shes 24
What a bonus
I I felt the heat between us
Now theres three not two
Theres more to do
We'll lock the door again

Girl can u feel this chemistry
Look into my eyes
Feels like heaven trapped between your thighs
Most importantly the stamena and energy
Will make this last all nite
Windows steamed up
No one can see in
Gotta sweat it up
Gotta suck it in
Most importantly the stamina and energy
Will make this last all nite
Late nite sauna
Late nite sauna

Heres come your mother
O O oh no not another
Now im feeling sore
I want it more
Shes cute for 44

Girl can u feel this chemistry
Look into my eyes
Feels like heaven trapped between your thighs
Most importantly the stamena and energy
Will make this last all nite
Windows steamed up
No one can see in
Gotta sweat it up
Gotta suck it in
Most importantly the stamina and energy
Will make this last all nite

Late nite sauna
Late nite sauna

Heres comes your fatherCaptcha
Liedje Busted Late Night Sauna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Late Night Saunamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Busted Late Night Sauna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Late Night Sauna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.