Since U Been Gone


Here's the thing, we started out friends
It was cool, but it was all pretend
Yeah, yeah
Since you've been gone, gone, gone, gone

You're dedicated, you took the time
It wasn't long before I made you mine
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Since you've been gone, gone, gone

How come I'd never hear you say
I just wanna be with you
How come I'd never hear you say

But since you've been gone
I can breathe for the first time
I'm so movin' on
Yeah, yeah

Thanks to you
Now I get
What I want
Since you've been gone

How can I put it, you put me on
I even fell for that stupid love song
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Since you've been gone, gone, gone

How come I'd never hear you say
I just wanna be with you
I guess you never felt that way

But since you've been gone
I can breathe for the first time
I'm so movin' on
Yeah, yeah

Thanks to you
Now I get
What I want
Since you've been gone

Wait, they don't love you like I love you
Wait, they don't love you like I love you

Wait, they don't love you like I love you
They don't love you like I love you
They don't love you like I love you
They don't love you like I love youCaptcha
Widget
Liedje Butch Walker Since U Been Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Since U Been Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butch Walker Since U Been Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Since U Been Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.