Faculties Of Mind


It's gonna be a fifty-fifty treatment
You'd be in and never outdoor
You'd be king long lost forgotten

It's gonna take a while I once remembered
There were lies I used to tell her
Hidden secrets make it rotten

On and on the days go on
And on and on for what I made wrong
Fall this time the times are useless
Have you been through wonderful minds?

Shout out loud the ants are coming
There's a thought that ever was
Once again and not forever

On and on the days go on
And on and on for what I made wrong
Fall this time the times are useless
Have you been through wonderful minds!

All the things you do you would do know
All the things you said you would say now
All the dreams come true in the meanlum
Have you been through wonderful minds?

Have you been through wonderful minds!

All the things you said you would say now
All the things you do you would do know
All the dreams come true in the meanlum
Have you been through wonderful

All the things you do you would do know
All the things you said you would say now
All the dreams come true in the meantime
Have you been through wonderful

All the things you said you would say now
All the things you like you would like
All the dreams come true in the meantime
Have you been through wonderful minds?

It's gonna be a fifty-fifty treatment
You'd be in and never outdoor
You'd be king long lost forgotten

On and on the days go on
And on and on for what I made wrong
Fall this time the times are useless
Have you been through wonderful minds?Captcha
Widget
Liedje Butterfingers Faculties Of Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Faculties Of Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Faculties Of Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Faculties Of Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.