Fire Is A Curse?


All the way for I dare not
Buy it what am I supposed to
Do without you?
Life will never be the
Same when I picked up the pieces
Rock and roll legacy
ROck and roll lies
Don't you ruin my holiday
When I wanna holiday
Holiday is where my life
Is changing color
Ooohh Oligopoly
Don't you ruin my holiday
Everyday a holiday
Holiday is where I feel a
Whole lot better hope it's not too late
Truth is said and I dare
Not buy it what am I supposed
To do without you?
Life is never esy when I picked up the pieces
Ruin by the selling outCaptcha
Widget
Liedje Butterfingers Fire Is A Curse? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fire Is A Curse?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Fire Is A Curse? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fire Is A Curse? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.