Songtekst van Byzantine: The Filth Of Our Underlings

The Filth Of Our Underlings


The filth of our underlings
Shall never nourish me completely

Our knowledge is bending our brainwaves congealing
Force feed the piety that humans are bleeding
Silk purse from a sows ear is what I'm knitting
Nourishing off the fat of our rendering

Hail to our underlings
Our destinies embraced
Surrender unto abysmal weight
Hail to our underlings
Toiling away
Collapsing into a servile state

Mouth of komodo shall harbour our healing
Poisons the serum as our sores are revealing
Hang nerves out to dry to dampen the feeling
Rendering for self-symbiotic feeding

Hail to our underlings
Who knows not to fight
Peel back the scabs to blind them all with light

The filth of our underlings
Shall never nourish me completelyCaptcha
Liedje Byzantine The Filth Of Our Underlings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Filth Of Our Underlingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Byzantine The Filth Of Our Underlings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Filth Of Our Underlings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.