Hey, Doc!


[Spoken] Hey, Doc, hey, Doc, I've got to see you
[Spoken] Who's that waking me up at 8:30 here in the morning? What's wrong with you, boy?
[Spoken] Well, Doc, something is bothering me
[Spoken] Is that so? Well, tell me about it

Hey, Doc, hey, Doc,
I wonder what's wrong with me
[Spoken] You look like you're beat to your chops this morning
Hey, Doc, hey, Doc,
My temperature's one-oh-three
[Spoken] Well, let me feel your pulse, let me feel your pulse
Hey, Dock, hey, Doc,
Whenever she looks at me
[Spoken] Oh, there's a chick mixed up in this thing here!

Say, do you get a hazy spell?
Yeah!
A crazy spell?
Yeah!
And do you run around in circles and yell that you need a pill?

Hey, Doc, hey, Doc,
My ticker is on the blink
[Spoken] Hey, nurse, hand me my stethoscope over there
[Spoken] What do you think?
[Spoken] I think what the trouble is, uh, you in love!
[Spoken] Well, Doc, that's a killer That's a gasser That knocks me on outCaptcha
Liedje Cab Calloway Hey, Doc! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey, Doc!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway Hey, Doc! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey, Doc! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.