Some of These Days


Some of these days you're gonna be so lonely,
Some of these days you're gonna want me only,
You'll miss my love and miss my kiss,
You're gonna miss your little daddy when he goes away!

You'll be so lonely alone without me,
You know, baby, why I went away;
Oh, when I'm leaving, there's no doubt your heart'll be grieving;
You're gonna miss your daddy, mama, some of these daysCaptcha
Liedje Cab Calloway Some of These Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Some of These Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway Some of These Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Some of These Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.