Hey Day


Hey, you know, this shiver I've got
It's part of a legacy
For all the times that I know
have never be good to me
But when you go and try to sort it out,
I'm kind of worried where it leaves me

Hey, how long can this go on, I wanna be free again
For all the days that I've known will never return again
And when you go and try to sort it out,
I'm kind of worried whether I'll be
Part of the world too

Hey, you know, this shiver I've got
It's part of a legacy
For all the times that I've known
have never be good to me
But when you go and try to sort it out,
I'm kind of worried whether I'll be
part of the world tooCaptcha
Widget
Liedje Caesar Hey Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caesar Hey Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.