Astronaut


I hold faith
You, you drift in space
Alone
Crossing the big black sky

And a girl could go to rot
Married to an astronaut

But I'm gonna watch and wait
For you to return some day
As you breathe silently on the opposite side
Of the bed
I circle stars you said
Your rockets blare

And you're seven thousand million miles away
You're seven thousand million miles away
You're seven thousand million miles away
And you're seven thousand million miles away
From meCaptcha
Widget
Liedje Calamine Astronaut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Astronautmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Calamine Astronaut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Astronaut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.