Crying Eyes


(JJ Cale)
It ain't easy drying these crying eyes of mine
It ain't easy drying these crying eyes of mine
I get so lonely, lonely, lonely
It ain't easy drying these crying eyes of mine
What can you do when those tears make you blind?
What can you do when those tears make you blind?
I get so lonely, lonely, lonely
What can you do with these crying eyes of mine?
I get so lonely, lonely, lonely
What can you do with these crying eyes of mine?Captcha
Widget
Liedje Cale Jj Crying Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crying Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cale Jj Crying Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crying Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.