Simplemente Amor


?Qui?n est? en mi coraz?n
que me llena de ilusi?n,
y por ti me muero?
No me deja decidir,
solamente pienso en ti
?Qu? me est? ocurriendo?

Es un misterio que no puedes descifrar,
es como si fuera sobrenatural,
que te llega a confundir,
no se deja controlar

Muchas veces s?lo vive de alquiler,
otras veces vivir?s siempre con ?l
y cuidar? tu coraz?n,
son cosas del amor

Cu?ntame por qu? es as?
?Por qu? no puedo estar sin ti?
Simplemente es amor
Cuando t? no est?s aqu?
?Por qu? me cuesta sonreir?
Simplemente es amor

Es un misterio que no puedes descifrar,
es como si fuera sobrenatural,
que te llega a confundir,
no se deja controlar

Muchas veces s?lo vive de alquiler,
otras veces vivir?s siempre con ?l
y cuidar? tu coraz?n,
son cosas del amor

Cu?ntame por qu? es as?
?Por qu? no puedo estar sin ti?
Simplemente es amor
Cuando t? no est?s aqu?
?Por qu? me cuesta sonreir?
Simplemente es amorCaptcha
Liedje Camela Simplemente Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Simplemente Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Camela Simplemente Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Simplemente Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.