Frequency Omega


Silence all around me
is like a key to neutralize
the deadly frequencies inside
There is only silence around me
and it makes me feel like
I am still far from home

Silence all around me
Unrequested codes to break
Rejected paths to overcome
the frequency Omega

This world is not my home
I call, I long for help

Drifting in motionless air
drowning in this ocean of bliss
Silence greets me like
the last faithful friend of mine

There's only silence around here
I am home now
A million miles away
from sanityCaptcha
Widget
Liedje Canaan Frequency Omega is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frequency Omegamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Frequency Omega downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frequency Omega in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.