Sperm Like Honey


Last night I lost control
Last night I lost control
Dreamt of dying
Died a thousand times

So many different deaths
Smiling at me Caressing me Promising delight

Last night I lost control
Thought my shells were strong enough

So many different deaths
Making love to me,
Sucking me,
granting delight

And my sperm becomes like honey
dripping from distance,
blessing the earth, sweet as a new womb

Death is gone, life is gone, the shells reform::Captcha
Widget
Liedje Canaan Sperm Like Honey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sperm Like Honeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Sperm Like Honey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sperm Like Honey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.