Songtekst van Canadian Bush Party: Driving to Squamish

Driving to Squamish


Hometown girl, Home on a weekend
I'm at home, alone and drinkin
she's comin' over soon I'd rather watch the game
third quarter play and the Lions are winnin', once again
Chorus: She told me to kiss her where she stinks
so I drove her to Squamish (repeat)
She stumbles through the door wearin', Ruby red lipstick
Smellin' of cheap perfume, whiskey, beer and cigarettes
She wants to make love to me but it's under duress
Because I've seen what's under that little pink dress
Chorus
I needed to get some air and I told her so
Off to the Mr G, Come onLETS GO
Jumped into my duct-taped bondoed Honda Civic
Hit the gas and headed out beyond the city limits
Bridge: Drivin' Along the Sea to SkyHighway
She wonders where we're goin' for beer
7 HOURS FROM HERECaptcha
Liedje Canadian Bush Party Driving to Squamish is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Driving to Squamishmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canadian Bush Party Driving to Squamish downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Driving to Squamish in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.