Arx/ng 891


Some are born to sweet delight
Some are born to endless night
So pale and lifeless
What you're doing to me
I'm doing to myself
I close the iris to the sun
It once was open, soon it's gone
Soon it's gone
Soon it's gone
So pale and lifeless
What you're doing to me
I'm doing to myselfCaptcha
Liedje Candlemass Arx/ng 891 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Arx/ng 891mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Candlemass Arx/ng 891 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Arx/ng 891 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.