Black Stone Wielder


The rain kept on falling
and darkened the sky
the dawn was to come with the sunrise
Revealing the shadows
that passed through the mist
the torchlight was flickering, the storm
was chasing them on
A procession of dark coats
followed the star
foretold to come since ages
In silence they walked on
Crossing the lands
On their way to Bethlehem, to break the
chains of the spell
Stone, they worshipped the stone
In generation from father to son
A star, a star is to come
to light them way to the one who is born
The leader he knelt there
to greet the newborn
holding his pendant before him
Teardrops were falling from his eyes as he saidCaptcha
Widget
Liedje Candlemass Black Stone Wielder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Stone Wieldermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Candlemass Black Stone Wielder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Stone Wielder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.