Blumma Apt


Allseeing eye
you leave your shed
Weaving icy webs
of cosmic threds
Ask directions
and solid pennies
Must lit the molten stars
before they vanish
Impatient soul
a spark that passed
Into a diamond blur
of eons lost
And underneath
the universal will
Someone counts the loss
of the imbecillCaptcha
Widget
Liedje Candlemass Blumma Apt is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blumma Aptmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Candlemass Blumma Apt downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blumma Apt in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.